Ochrana osobních údajů

dub, 11 2024

Napsal : Eliška Novotná

Úvod

Naše webové stránky MUDr. Chalupová Otorhinolaryngologie si klade za cíl poskytovat nejen kvalitní lékařské informace, ale také chránit osobní údaje všech našich pacientů a návštěvníků. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou a v této politice ochrany osobních údajů vám poskytneme detailní informace o tom, jak sbíráme, uchováváme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje. Rozumíme důležitosti ochrany informací a zavazujeme se k dodržování všech relevantních zákonů a nařízení. Naše zásady ochrany osobních údajů umožňují transparentnost našich procesů, aby naši pacienti měli možnost lépe porozumět správě jejich údajů a měli kontrolu nad tím, jak jsou jejich data používána.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky mudrchalupova.cz, můžeme sbírat různé informace, včetně, ale nikoli omezeně na, vaše jméno, kontaktní informace a informace o vašem prohlížení stránek. Tyto údaje nám pomáhají lepší orientaci ve vašich potřebách a zlepšení kvality našich služeb. Informace mohou být shromažďovány prostřednictvím různých formulářů na našich stránkách, jako jsou kontaktní formuláře, objednávky služeb nebo při zapisování do našeho newsletteru. Dále mohou být data shromažďována automaticky pomocí technologií jako jsou cookies, které nám pomáhají zlepšovat uživatelskou zkušenost. O použití cookies a jiných sledovacích technologií informujeme transparentně a poskytujeme vám možnosti jejich kontroly.

Zpracování a uchování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na našich stránkách se řídí přísnými pravidly a zásadami ochrany osobních údajů, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Uchováváme vaše osobní údaje v bezpečných databázích a využíváme nejnovější technologie a postupy pro jejich ochranu. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem. Všechny naše postupy jsou pravidelně revidovány a aktualizovány v souladu s platnými zákony, aby byla zaručena maximální možná ochrana vašich údajů.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsme shromáždili, a můžete požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání, pokud je to právně možné. Máte také právo požádat o omezení zpracování vašich údajů nebo vznést námitku proti jejich zpracování. V případě dotazů nebo požadavků ohledně vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Rovněž máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Snažíme se za všech okolností chránit vaše osobní údaje, ale v případě zjištění jakéhokoliv bezpečnostního incidentu, vás budeme informovat bez zbytečného odkladu.

Kontaktní informace

Pro jakékoliv otázky nebo připomínky ohledně naší politiky ochran...

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.