Obchodní podmínky

dub, 11 2024

Napsal : Eliška Novotná

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny pacienty navštěvující webové stránky MUDr. Chalupové specializující se na otorhinolaryngologii. Obsahují práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a uživatelů těchto služeb. Definují také právní rámec, ve kterém se služby poskytují. Je důležité, aby si každý uživatel před využitím kterékoliv z našich služeb pečlivě přečetl tyto podmínky. Smluvní vztah mezi lékařem a pacientem je uzavírán na základě těchto obchodních podmínek, které jsou nezbytné pro zajištění kvality poskytovaných služeb. Prohlášení o souhlasu s těmito obchodními podmínkami je vyžadováno při každém objednání schůzky skrze naše internetové stránky.

Služby

Na našich stránkách nabízíme diagnostiku a léčbu onemocnění uší, nosu a krku. Naši lékaři a zdravotnický personál jsou vysoko kvalifikovaní a pravidelně se školí v nejnovějších metodách léčby. V rámci služeb se snažíme o přístup zaměřený na individuální potřeby každého pacienta s využitím nejmodernějších technologií a léčebných postupů. Vždy se snažíme poskytnout maximální možnou péči a důraz kládeme na preventivní opatření, aby se zabránilo možnému zhoršení zdravotního stavu pacienta. Při poskytování služeb se řídíme nejen českými, ale i mezinárodními standardy kvality. Jednotlivé léčebné postupy a diagnostické metody jsou vždy vysvětleny pacientovi, aby byl informován o všech aspektech jeho léčby.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatelé naší webové stránky mají právo na přístup k informacím o zdravotních službách bez jakéhokoli omezení a mají právo vždy získat plné informace o stavech a možnostech léčby. Je však jejich povinností poskytnout přesné a úplné informace o svém zdravotním stavu a dodržovat naplánované schůzky. Uživatelé by měli také respektovat pravidla a pokyny poskytnuté lékařem, a to i mimo prostředí naší kliniky. Nepřesnosti nebo neúplné informace mohou narušit kvalitu a účinnost poskytované léčby. Uživatel také souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje poskytnuté ve spojitosti s léčebnými službami budou zpracovávány v souladu s našimi interními předpisy a platnými zákony České republiky.

Závěrečná ustanovení

Veškeré změny těchto obchodních podmínek mohou být provedeny výhradně provozovatelem služeb, a to v souladu s právními normami a s předchozím informováním zákazníků. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na našich webových stránkách a je možné je kdykoliv zkontrolovat. V případě dotazů nebo nejasností se uživatelé mohou obrátit přímo na správce webu na emailovou adresu [email protected]. Všechny právní spory vyplývající z těchto obchodních podmínek budou řešeny v souladu s právním řádem České republiky. Osobní údaje uvedeny na začátku jsou: Eliška Novotná, Tišnovská 4, 616 00 Brno, Česká republika.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.